COPD

 

Zorgprogramma COPD

COPD is een verzamelnaam voor chronische, onomkeerbare longaandoeningen. Het komt vaker voor voor bij mensen ouder dan 40, die veel aan rook blootgesteld zijn. Gezondheidscentrum de Zwaai biedt deze patiënten een zorgprogramma. Huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeut, apotheker, diëtist, centrum voor bewegen en longartsen hebben duidelijke afspraken over de behandeling van COPD.

Opsporen, controle en advies

Het zorgprogramma start met het opsporen van patiënten met COPD. De huisarts selecteert patienten met een verhoogd risico en nodigt ze uit voor een gesprek. Als mensen zelf COPD vermoeden, kunnen ze de astmafonds risocotest doen en zich melden bij de huisarts. Met diverse testen wordt vervolgens vastgesteld of patiënt COPD heeft. Binnen het zorgprogramma zorgt de praktijkondersteuner voor systematische controle. ze leert patiènten om te gaan met hun aandoening en de gevolgen. ze krijgen advies over medicatiegebruik, het veranderen van leefgewoonten en deelname aan bewegingsprogramma´s. Dit versterkt de conditie en zelfredzaamheid.

 

 

Deze map is niet meer actief
kaart