SOLK

Er is sprake van SOLK-problematiek als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. SOLK is een werkhypothese gebasseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten.

De werkgroep SOLK is opgezet in het kader van een betere samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners (zoals fysiotherapeut of cesartherapeut, psychosomatische therapeut, de psycholoog en de huisarts). Zij wil de coördinatie bevorderen in de zorg voor mensen met bijvoorbeeld moeilijk te verwerken pijnklachten, somatische onverklaarde lichamelijke klachten (‘SOLK’) of ernstige psychische klachten zoals depressie die zich lichamelijk manifesteren. Hiertoe wordt een verkennend onderzoek opgezet vanuit de huisartsenpraktijk met behulp van de praktijkondersteuner en de inzet van de genoemde disciplines. 

Deze map is niet meer actief
kaart