CVRM

 

In Nederland zijn hartvaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen en de tweede oorzaak bij mannen. Bij veel Nederlanders is er sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Van de Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte en de helft een verhoogde bloeddruk. Een op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt en bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de leeftijd van 20 jaar heeft overgewicht.

Het zorgprogramma is ontwikkeld door de multidisciplinaire werkgroep CVRM van gezondheidscentrum De Zwaai en is gebaseerd op landelijke protocollen en richtlijnen o.a. NHG standaard vasculair risicomanagement en de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement. In het programma staat beschreven welke zorg, op welk moment, wordt verleend door de diverse zorgverleners bij vroegtijdige opsporing, risicobepaling, behandeling en controle van mensen met (enig) verhoogd CVR in de eerste lijn. Ook is er aandacht voor de samenwerkig met de tweede lijn (doorverwijzing en terugverwijzing).

Deze map is niet meer actief
kaart