Organisatie gezondheidscentrum De Zwaai

 

Ondersteuningsbureau

Vier medewerkers vormen het management ondersteuningsbureau van De Zwaai. Het ondersteuningsbureau ondersteunt het bestuur en de leden van gezondheidscentrum De Zwaai op verschillende terreinen. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Financiën
  • P&O
  • ICT
  • PR & Communicatie

Centrummanager

De centrummanager behartigt op strategisch en zorginhoudelijk niveau de belangen van het gezondheidscentrum. De manager bevordert de multidisciplinaire samenwerking tussen de leden van gezondheidscentrum De Zwaai en voor de samenwerking met externe partners. Naast het aansturen van het team managementondersteuning is de centrummanager ook het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft over gezondheidscentrum De Zwaai.

Hans Ooms

h.ooms@gcdezwaai.nl

0318 500099

Secretariaat

Het secretariaat verzorgt ondersteunende en secretariële werkzaamheden, zoals het beheren van de agenda's van de diverse werkgroepen en projectgroepen, het organiseren van bijeenkomsten en het verzamelen van resultaten ten behoeve van het jaarverslag en het beleidsplan. Het secretariaat houdt de website up to date en behandelt en beantwoordt de binnenkomende e-mails die zijn verstuurd via de websites.

Heleen Pothoven                                                                                                                                                                                          secretariaat@gcdezwaai.nl                                                                hpothoven@gcdezwaai.nl                                                                                         

0318 500099

Sandra Vink                                                                                                                                                                                               secretariaat@gcdezwaai.nl                                                                                svink@gcdezwaai.nl

0318 500099

Financiële administratie

De medewerker financiële administratie draagt zorg voor finacieel administratieve processen binnen gezondheidscentrum De Zwaai. Het coördineren en bewaken van de kwaliteit van de financiële administratie en het aanleveren van gegevens m.b.t. de begroting en de kwartaalrapportages.

Jannie van der Veen                                                                             financieel@gcdezwaai.nl                                                                                            

0318 500099

                                                                                                                                              

Contact

Organisaties of hulpverleners die iets willen weten of mogelijkheden tot samenwerking willen onderzoeken kunnen contact opnemen met de centrummanager. Ook voor tips, adviezen en klachten kunt u bij de centrummanager terecht.

0318 500099